Participatie en consultatie van medewerkers, hoe organiseer je dat? 

We starten de online meeting om 15:00 uur met een half uurtje netwerken: een moment waarbij we elkaar vragen en situaties kunnen voorleggen om te bespreken en elkaar te helpen met zowel praktische vragen als lastige kwesties. Daarna praten we over het thema.

Vanuit wetgeving en normen is er in toenemende mate sprake van het nauwer betrekken van allerlei stakeholder bij de bedrijfsactiviteiten. Vanuit de Omgevingswet, Arbowet, als ook vanuit ISO normen. Daarnaast is deze beweging te merken vanuit de maatschappij: actiegroepen, social media, aandeelhouders – iedereen heeft een mening en wil dat vooral laten horen.

Hoe organiseer je medewerkers betrokkenheid in de vorm van participatie en consultatie, zodat het bijdraagt aan een prettige en veilige werkomgeving en aan de doelstellingen van je bedrijf?

Tijdens de online meeting gingen we hierover met elkaar in gesprek. Wat zijn nu manieren die daartoe bijdragen, wat werkt, maar ook wat werkt niet. Wat zijn knelpunten en hoe los je die op? Wat bereik je ermee?

15:00 uur                       Start online meeting met netwerken

15:30 uur – 16:30 uur    Inhoudelijk onderwerp

8 juni 2023
Online

Doel van het overheidsbeleid is om ZZS zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Via het wettelijk kader zijn bedrijven verplicht hun lozingen en uitstoot van ZZS naar lucht en water te vermijden. En als dat niet haalbaar is, moeten emissies zoveel mogelijk worden beperkt.

Tijdens de online KAM contactmeeting heeft Joost Swiggers (KWA) ons uitgelegd hoe we die stoffen kunnen minimaliseren of terugbrengen naar 0 en samen met hem bespraken we de uitdagingen uit de praktijk. 

De meeting begon met een half uurtje bijpraten en netwerken. Er was gelegenheid om elkaar kwesties voor te leggen en de kracht van het netwerk te gebruiken om praktische antwoorden te krijgen. Vanaf 15:30 tot 16:30 uur doken we de inhoud in.

 

Lid worden?

De KAM contactgroep is hét informatienetwerk voor professionals die werken als milieucoördinator, QHSE-manager of KAM coördinator binnen een bedrijf of instelling.

Word nu lid

Bijeenkomsten

30 november 2023
KAM contactmeeting

ZZS terugbrengen naar 0

3 oktober 2023
KAM contactdag

Management of Change

18 april 2023
KAM contactdag

Leiding geven aan veiligheid