Wat kunt u verwachten?
  Bekijk dit evenement

  Contactgroep voor de KAM-professional – om eenvoudig bij te blijven

  Kwaliteit-, arbo- en milieubeleid en -regelgeving zijn voortdurend in beweging. De toenemende integratie van vakgebieden en de dynamiek hierin, stellen hoge eisen aan uw baan als milieucoördinator, QHSE-manager of KAM-coördinator.

  Steeds vaker ligt de verantwoordelijkheid voor zaken op het gebied van energie, kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid bij één persoon. Even overleggen is niet meer mogelijk. Hoe blijft u dan bij, in dat alsmaar breder en complexer wordende vakgebied?

  Dáárvoor is de KAM contactgroep opgericht. Om bij te blijven op KAM-gebied én te leren van collega’s uit verschillende branches/bedrijven. Het netwerk bestaat uit meer dan 100 professionals uit diverse branches. KWA Bedrijfsadviseurs faciliteert deze contactgroep al meer dan 10 jaar.

  Voor leden
  Kies de inlogknop om u o.a. op te geven voor onze KAM contactmeetings en KAM contactdagen.

  “De KAM contactgroep geeft mij de mogelijkheid te horen wat er leeft binnen HSEQ in Nederland. In een plezierige ambiance, staan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht centraal"- Lex Edelman, HSE-coördinator Synbra Technology BV

  Lid worden En kom naar de bijeenkomsten

  Recente bijeenkomsten
  Deze bijeenkomst was op 18 apr 2023

  KAM contactdag - Leiding geven aan veiligheid

  Voor jouw succes heb je je directeur en collega’s nodig om tot resultaten te komen. Hoe krijg je hen mee in jouw plannen?

  Deze bijeenkomst was op 02 feb 2023

  KAM contactmeeting

  Interactief netwerkprogramma

  Deze bijeenkomst was op 24 nov 2022

  Online KAM contactmeeting - Omgevingswet stand van zaken

  Tijdens deze online KAM contactmeeting is besproken wat je kunt doen om voorbereid te zijn.

  Deze bijeenkomst was op 04 okt 2022

  KAM contactdag

  Stakeholdermanagement – wees geen speelbal maar spelverdeler!