Wat kunt u verwachten?
  Bekijk dit evenement

  Contactgroep voor de KAM-professional – om eenvoudig bij te blijven

  Kwaliteit-, arbo- en milieubeleid en -regelgeving zijn voortdurend in beweging. De toenemende integratie van vakgebieden en de dynamiek hierin, stellen hoge eisen aan uw baan als milieucoördinator, QHSE-manager of KAM-coördinator.

  Steeds vaker ligt de verantwoordelijkheid voor zaken op het gebied van energie, kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid bij één persoon. Even overleggen is niet meer mogelijk. Hoe blijft u dan bij, in dat alsmaar breder en complexer wordende vakgebied?

  Dáárvoor is de KAM contactgroep opgericht. Om bij te blijven op KAM-gebied én te leren van collega’s uit verschillende branches/bedrijven. Het netwerk bestaat uit meer dan 100 professionals uit diverse branches. KWA Bedrijfsadviseurs faciliteert deze contactgroep al meer dan 10 jaar.

  Voor leden
  Kies de inlogknop om u o.a. op te geven voor onze KAM contactmeetings en KAM contactdagen.

  “De KAM contactgroep geeft mij de mogelijkheid te horen wat er leeft binnen HSEQ in Nederland. In een plezierige ambiance, staan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht centraal"- Lex Edelman, HSE-coördinator Synbra Technology BV

  Lid worden En kom naar de bijeenkomsten

  Recente bijeenkomsten
  Deze bijeenkomst was op 04 okt 2022

  KAM contactdag

  Stakeholdermanagement – wees geen speelbal maar spelverdeler!

  Deze bijeenkomst was op 20 sep 2022

  Online KAM contactmeeting

  Energiewetgeving Nederland - Is energiebesparing een belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan?

  Deze bijeenkomst was op 16 jun 2022

  KAM Safety Culture Ladder, wat kan je ermee?

  Met elkaar hebben we gekeken naar de hoofdlijnen van de Safety Culture Ladder, hoe je het kunt toepassen en implementeren en wat je ermee kunt.

  Deze bijeenkomst was op 10 mrt 2022

  KAM contactdag en KWA Symposium

  Bijeenkomst KAM contactgroep met aansluitend het KWA Symposium Duurzaam Ondernemen, 2050 is overmorgen