Wat kunt u verwachten?
  Bekijk dit evenement

  Contactgroep voor de KAM-professional – om eenvoudig bij te blijven

  Kwaliteit-, arbo- en milieubeleid en -regelgeving zijn voortdurend in beweging. De toenemende integratie van vakgebieden en de dynamiek hierin, stellen hoge eisen aan uw baan als milieucoördinator, QHSE-manager of KAM-coördinator.

  Steeds vaker ligt de verantwoordelijkheid voor zaken op het gebied van energie, kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid bij één persoon. Even overleggen is niet meer mogelijk. Hoe blijft u dan bij, in dat alsmaar breder en complexer wordende vakgebied?

  Dáárvoor is de KAM contactgroep opgericht. Om bij te blijven op KAM-gebied én te leren van collega’s uit verschillende branches/bedrijven. Het netwerk bestaat uit meer dan 100 professionals uit diverse branches. KWA Bedrijfsadviseurs faciliteert deze contactgroep al meer dan 10 jaar.

  “De KAM contactgroep geeft mij de mogelijkheid te horen wat er leeft binnen HSEQ in Nederland. In een plezierige ambiance, staan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht centraal"- Lex Edelman, HSE-coördinator Synbra Technology BV

  Kom kennismaken! En kom naar de bijeenkomsten

  Recente bijeenkomsten
  Deze bijeenkomst was op 16 nov 2021

  Online KAM contactmeeting

  ‘Helder op je werk’ omgaan met medewerkers die drugs, alcohol, medicatie gebruiken of verslaafd zijn.

  Deze bijeenkomst was op 05 okt 2021

  KAM contactdag

  Duurzaam ondernemen voor KAM managers. De toekomst begint nu!

  Deze bijeenkomst was op 07 sep 2021

  Online KAM contactmeeting

  ATEX, kennis en awareness

  Deze bijeenkomst was op 08 jun 2021

  Online KAM contactmeeting

  Online workshop over impactvol communiceren