De KAM contactgroep is een vereniging, opgericht met als doel informatie uitwisseling te laten plaatsvinden op het vlak van kwaliteit, arbo en milieu tussen de leden door middel van o.a. bijeenkomsten en workshops. Deze contactgroep wordt gefaciliteerd door KWA Bedrijfsadviseurs B.V. in Amersfoort.

Waarom een KAM contactgroep?

  • Het milieubeleid en de regelgeving zijn voortdurend in beweging
  • Toenemende integratie met aanpalende terreinen als energie, kwaliteit, veiligheid en arbo.
  • Tendens om taken samen te voegen.
  • Hogere eisen aan degenen die werkzaam zijn als milieucoördinator, energiecoördinator, veiligheid- en milieufunctionaris of KAM-coördinator.
  • Informatie uitwisseling