Op papier doen we het eigenlijk best goed. Maar,…. er gaat veel per ongeluk goed en dan is het dus wachten tot het wel fout gaat. Hoe krijg je mensen mee, die al langer meelopen en die ‘het altijd al zo gedaan hebben’? Hoe lok je veilig(er) gedrag uit bij medewerkers?

Jop Groeneweg is verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair docent in cognitieve psychologie. Dit betreft de studie van mentale functies, waaronder aandacht, geheugen, bewustzijn, emotie, taal en actiecontrole. Het doel is om de complexe relaties tussen brein, cognitie en gedrag te begrijpen. Jop is betrokken geweest bij allerlei studies op het gebied van veilig gedrag.

Na de interessante mini-masterclass van Jop Groeneweg en praktijksituaties vanuit KWA, vinden er intervisie-sessies plaats waarin we met elkaar onze dagelijkse dilemma’s onder de loep nemen. Met als doel gezamenlijk tot concrete tips te komen om mee aan de slag te kunnen.