We starten de online meeting om 15:00 uur met een half uurtje netwerken; een moment waarbij we elkaar vragen en situaties kunnen voorleggen om te bespreken en elkaar te helpen met zowel praktische vragen als lastige kwesties. Daarna gaan we het hebben over het thema.

Vanuit wetgeving en normen is er in toenemende mate sprake van het nauwer betrekken van allerlei stakeholder bij de bedrijfsactiviteiten. Vanuit de Omgevingswet, Arbowet, als ook vanuit ISO normen. Daarnaast is deze beweging te merken vanuit de maatschappij; actiegroepen, social media, aandeelhouders – iedereen heeft een mening en wil dat vooral laten horen.

Hoe organiseer je medewerkers betrokkenheid in de vorm van participatie en consultatie, zodat het bijdraagt aan een prettige en veilige werkomgeving en aan de doelstellingen van je bedrijf?

Tijdens de online meeting gaan we hierover met elkaar in gesprek. Wat zijn nu manieren die daartoe bijdragen, wat werkt, maar ook wat werkt niet. Wat zijn knelpunten en hoe los je die op? Wat bereik je ermee?

15:00 uur                   Start online meeting met netwerken

15:30 uur – 16:30 uur    Inhoudelijk onderwerp

Leden kunnen zich aanmelden via de link in de uitnodiging en aspirant-leden door een mail te sturen naar secretariaat@kamcontact.nl.