Het wordt een bijzondere online bijeenkomst, live vanuit onze studio in Amersfoort.
Er zijn 3 spraakmakende experts tijdens het rondetafelgesprek (en jij mag je vragen stellen), je doet mee aan de werksessies, het rondje Bijblijven én butler Alphons is weer van de partij.

Live rondetafelgesprek met 3 experts

Het rondetafelgesprek met 3 experts gaat over de Omgevingswet in de praktijk. Zij laten verschillende perspectieven zien. Per 1 januari 2022 gaat deze wet in, maar nu al zien bedrijven de betekenis daarvan in de praktijk. Jij ook?

De volgende vragen komen onder andere aan bod:

  • Wat zijn de uitdagingen voor bedrijven?
  • Wat betekent: goed voor het bedrijf, goed voor de samenleving en onze toekomst?
  • Wat is de impact van de Omgevingswet op handhaving en toezicht? En wat is mijn rol als bedrijf daarin?
  • Hoe wordt mijn bedrijf verwacht te acteren naar mijn omgeving?

Jij kunt 'inbreken' tijdens de live uitzending en je vragen stellen.

Actieve werksessies

Na dit rondetafelgesprek zijn er actieve werksessies. Er is een workshop waarin we actief gaan werken aan een case en het BAL. Daarnaast kun je kiezen voor:

  • De botsproef – stel de Omgevingswet is al van kracht. Wat betekent dat voor Attero? of voor:
  • Omgevingswet en de energietransitie en klimaatwet – waar zit de overlap en waar de tegenstrijdigheden?

Bijblijven

De bijeenkomst start zoals je gewend bent met Bijblijven, het programmaonderdeel waarin je wordt bijgepraat over actualiteiten rondom wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen op het KAM-vakgebied.

Overheid: Nicole Fikke

Nicole Fikke staat als Programmamanager bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de bakermat van de totstandkoming van de Omgevingswet. Haar hart gaat sneller kloppen van het werken voor de publieke zaak en van het bijdragen aan een goed en slagvaardig openbaar bestuur en aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en het prettig en veilig leven en werken is. Nicole laat het perspectief vanuit de overheid zien.

Bedrijven: Jan van den Broek

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en heeft in die rol juridische zaken en omgevingsrecht in zijn portefeuille. Hij is onlosmakelijk verbonden met de (totstandkoming van de) Omgevingswet en hij draagt dit ook actief uit door het geven van lezingen, schrijven van artikelen en boeken en het deelnemen aan gesprekken zoals op deze KAM-contactdag. Jan neemt deel vanuit het perspectief van de bedrijven.

Handhaving: Annemiek Tubbing

Annemiek Tubbing is van oorsprong een breed opgeleide jurist met een groen hart voor kennisdeling en omgevingsrecht en heeft ruime ervaring als officier van justitie milieu en als adviseur bestuurs- en milieurecht. Annemiek is de auteur van het vorig jaar juni uitgekomen boek ‘Toezicht en handhaving met de omgevingswet’. Zij neemt deel aan het tafelgesprek vanuit precies dit perspectief.

Meld je aan voor deze bijzondere online KAM contactdag

De bijeenkomst begint om 13:30 uur en we sluiten de bijeenkomst af om 17:30 uur. Tussendoor zijn er pauzes en is er gelegenheid voor interactie met collega-leden.

Je doet toch ook mee? Meld je vóór 2 april aan. Ook een collega of KAM-kennis is van harte welkom.