Recente bijeenkomsten
Deze bijeenkomst was op 24 nov 2022

Online KAM contactmeeting - Omgevingswet stand van zaken

Tijdens deze online KAM contactmeeting is besproken wat je kunt doen om voorbereid te zijn.

Deze bijeenkomst was op 04 okt 2022

KAM contactdag

Stakeholdermanagement – wees geen speelbal maar spelverdeler!

Deze bijeenkomst was op 20 sep 2022

Online KAM contactmeeting

Energiewetgeving Nederland - Is energiebesparing een belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan?

Deze bijeenkomst was op 16 jun 2022

KAM Safety Culture Ladder, wat kan je ermee?

Met elkaar hebben we gekeken naar de hoofdlijnen van de Safety Culture Ladder, hoe je het kunt toepassen en implementeren en wat je ermee kunt.