Samenwerken loont!

Bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van externe en interne relaties die invloed hebben op de bedrijfsvoering. Dat doet steeds meer een beroep op de vaardigheid om op een duurzame manier een relatie op te bouwen en samen te werken. Ook bij uiteenlopende belangen. Oftewel: Stakeholder management.

Hoe pak je het aan? Ben jij de regisseur in dit proces of zit jij op een andere stoel in dit spel? Wat zijn best practices op het gebied van stakeholder management? Tijdens deze KAM contactdag neemt Gerard Berendsen ons mee in de wereld van samenwerken en komen wij met elkaar in gesprek.

Gerard Berendsen

Als voorzitter van Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, eigenaar Twente Quality Centre, lid van allerlei netwerken, is hij een voorbeeld van een succesvol samen-werker. Vanuit het theoretisch kader neemt hij ons mee naar de praktijk.

Gastbedrijf AVR, locatie Duiven

AVR is een bedrijf in beweging met een stevige ambitie: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft.

AVR verwerkt circa 20% van die grote hoeveelheid restafval en is daarmee de grootste verwerker in Nederland. De nabijheid van de stad en industrie maakt dat AVR de op die manier opgewekte energie in de onmiddellijke omgeving aflevert. Zo werkt ze lokaal samen in een duurzaam warmtetraject dat draait op afval, biomassa en industriële warmte. Europese landen die nog storten en geen hoogwaardige installaties hebben gebouwd, kunnen gebruikmaken van expertise van AVR, de gunstige ligging en investering in infrastructuur.

Bijblijven!

Alle ontwikkelingen, trends en nieuws op KAM-gebied worden gepresenteerd door specialisten van KWA Bedrijfsadviseurs. Zo blijf je snel en goed op de hoogte van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen op je vakgebied en daarbuiten.