Na een succesvolle 1e online KAM contactmeeting hebben we op donderdag 4 juni de tweede meeting gehouden.

Tijdens deze online meeting kwamen we even terug op de impact van de coronasituatie op het QHSE-werkveld en hebben we actuele vragen behandeld. Tijdens het 2e deel van de meeting gaven leden een aantal korte presentaties over handige tools en hulpmiddelen op bijvoorbeeld veiligheid-, milieu- of energiegebied. Net als de vorige keer was interactie tijdens de meeting met sprekers en deelnemers mogelijk.

Naar aanleiding van de KAM contactmeetings met de impact van corona op QHSE-werkveld zijn tips verzameld, waarvan hier een opsomming:

Gedeelde tips omgaan met richtlijnen RIVM i.h.k.v. Covid-19

 • Thuiswerkvoorzieningen tijdelijk meegenomen van kantoor naar huis – bepalen of ‘tijdelijk’ toch blijvend gaat zijn en het 1,5 meter aangepaste kantoor sommige spullen overbodig maakt, waardoor hiermee thuiswerkspullen voorzien zijn. Dus een herverdeling van schermen, stoelen, toetsenborden e.d.
 • Aanpassingen vastleggen als aanvulling op RI&E.
 • Een checklist gebruiken voor thuiswerkers, waarmee eventuele knelpunten in beeld gebracht kunnen worden als aanvulling op de RI&E. Zie downloads op deze pagina.
 • Steekproef: daadwerkelijk bij een paar medewerkers thuis kijken hoe werkplek is ingericht en hoe men werkt.
 • Operationele mensen afschermen van kantoorpersoneel.
 • Contractors anders ontvangen en begeleiden.
 • Zicht krijgen via uitzendbureaus op woonsituatie van ingehuurde (vaste) buitenlandse medewerkers. En goede afspraken maken met uitzendbureau. Bijvoorbeeld of zij rekening houden met bepaalde wettelijke eisen, zie bijvoorbeeld https://ondernemersplein.kvk.nl/buitenlandse-werknemers-huisvesten/.
 • Automatische verlichting in ruimtes installeren.
 • Vrijwillige temperatuurmeting.
 • Het naleven van RIVM-richtlijnen koppelen aan veiligheidscultuur en het naleven van andere afspraken en gewenst gedrag.
 • Tijdelijk toezicht organiseren op naleving van 1,5 meter en andere maatregelen.