Op donderdag 24 november heeft de online KAM contactmeeting plaatgevonden van 15:30 tot 16:30 uur. 

Het zat er wel al een beetje aan te komen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld en de verwachte datum is nu 1 juli 2023. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is namelijk nog niet klaar. DSO is de digitale omgeving die alle Omgevingswetprocessen moet gaan ondersteunen. De inhoudelijke teksten van de wetten zijn al wel klaar. Tijdens deze online KAM contactmeeting is besproken wat je kunt doen om voorbereid te zijn.

Door ruimte en tijd te maken om ervaringen te delen, hebben wij van elkaar geleerd en zorgen wij samen voor een betere omgeving en een duurzame organisatie.