Energiebesparing is een belangrijk middel om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Door de huidige ontwikkelingen in Oekraïne, tekorten aan aardgas en stijgende energiekosten wordt energiebesparing steeds urgenter. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt ook de energiebesparingsplicht aangescherpt. Zo gaat er een verplicht energiebesparingsonderzoek gelden voor grootverbruikers, wordt de Erkende Maatregelenlijsten geactualiseerd en komt er meer capaciteit voor toezicht en handhaving.

Maar wat betekent dit precies en wat wordt er van het bedrijfsleven verwacht? Berry de Jong, senior adviseur bij KWA Bedrijfsadviseurs legde uit wat de ontwikkelingen zijn.