Bedrijven doen veel om een ernstig bedrijfsongeval te voorkomen. Technisch en organisatorisch kan alles goed geregeld zijn, maar dan nog. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer, dat zijn 1 tot 2 doden per week!

De gevolgen van een ernstig bedrijfsongeval zijn vreselijk. Voor de getroffenen, familie, collega’s, omstanders, noem maar op. Het heeft effect op de crisisorganisatie, opvang van hulpdiensten, ongevalsonderzoek en zorgt voor verwarring en onduidelijkheid. Daarna spelen angst, de schuldvraag en dreiging van boetes een overheersende rol en gaat er veel negatieve energie zitten in de nasleep en het verwerken.
 

Praktijkcases en meer

Tijdens deze KAM contactdag hebben we het met elkaar  over dergelijke ongevallen. Dit doen we aan de hand van cases uit de praktijk, het deelnemen aan kleinschalige sessies en een inspirerende rondleiding met opdracht. Aspecten als crisiscommunicatie, ongevalsanalyse en veiligheidsverbeterplannen komen aan de orde.

Te gast bij Damen Shipyards

Damen Shipyards in Gorinchem is een internationale scheepswerf, maar is in de basis een familiebedrijf. Damen is actief in ieder segment waar zij kansen zien om te verbeteren, innoveren of investeren. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers rondgeleid door ervaren mensen van Damen. Ook krijgen de deelnemers de mogelijkheid de eventueel door hen gesignaleerde risico’s en gevaren terug te koppelen aan het gastbedrijf.

De case van Toon

De praktijkcase gaat over het verhaal van Toon, De impact van een dodelijk arbeidsongeval. Op een woensdagochtend wordt Toon van der Loo onwel bij het werk in een reactor. Hij raakt in coma en overlijdt. Zijn nabestaanden worstelen met de vraag waarom dit hem is overkomen. Karien van der Loo, de vrouw van het slachtoffer, vertelt hierover tijdens de KAM contactdag. Samen met Patrick van de Sande, de zwager van Toon.

Do's en dont's vanuit juridisch oogpunt

De advocaten van Sjöcrona van Stigt Advocaten staan bedrijven zo spoedig mogelijk na een incident of calamiteit juridisch bij. Vanuit hun ervaring gaven zij ons tijdens de KAM contactdag tips over wat je wel en vooral niet moet doen in de eerste contacten met bijvoorbeeld SZW en krijgen we inzicht in de rechtspositie van het bedrijf, de directie en de KAM-functionaris.